- SPECIALISTA NA PRAVÉ OBKLADOVÉ KAMENNÉ DÝHY A FOLIE Z BŘIDLIC, KŘEMENŮ A PÍSKOVCŮ - CENTRUM ROCKFOIL V OLOMOUCI - NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DRUHŮ A KUSŮ V ČR - ULTRATENKÉ PRAVÉ ONYXY, MRAMORY A ŽULY I S PODSVÍCENÍM LED - PADESÁT DRUHŮ SKLADEM V NEJVĚTŠÍCH FORMÁTECH V ČR - VLASTNÍ IMPORT - VLASTNÍ SKLADOVÝ STAV V ČR NAD 8000 M2 - DESÍTKY DRUHŮ IHNED K ODBĚRU : OBKLADY, LEPIDLO, KNOW/HOW - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD 

O společnosti

O společnosti

ROCKFOIL - kamenné pláty, kamenná dýha, kamenná folie, kamenný design, kamenná dekorace, kamenný obklad

Společnost Rockfoil Artwork Co., Ltd. byla založena akcionáři jako uzavřená obchodní podílová firma s neveřejně obchodovatelnými podíly.

Akcionáři mateřské společnosti jsou aktuálně ( r. 2022 ) zastoupeni delegovanými statutáři - dvěma řediteli Co., Ltd. 

Majoritní vlastník společnosti Rockfoil Artwork Co., Ltd. je výhradním registrovaným držitelem obchodní značky ROCKFOIL a bez písemného souhlasu aspoň jednoho z ředitelů společnosti se zakazuje používat značku ROCKFOIL v propagačních mediích jiných subjektů bez odkazu na zdroj. Tímto se zakazuje porušovat autorská práva k textům a fotografiím zveřejněným na stránkách a propagačních mediích společnosti Rockfoil Artwork Co., Ltd.

V r. 2014 byla založena pobočka v ČR ( o.z. - odštěpný závod ) pro rozvoj obchodních aktivit a distribuce materiálů a výrobků na trzích střední Evropy, především ČR a SR.

Statutárním orgánem odštěpného závodu ( o.z. - pobočky ) je pověřený/nominovaný vedoucí odštěpného závodu ( dle Občanského zákoníku platného od 1.1.2013 ), který je současně ředitelem mateřské společnosti a který provádí za pobočku - o.z. veškeré právní akty a formálně je výkonným orgánem odštěpného závodu s veškerými pravomocemi.

Po ,, BREXITU ,, se změnou související legislativy došlo ke změně administrace importu/exportu a převedením veškerých souvisejících specializovaných činností na společnost ROCKFOIL s.r.o., která je spravována jednatelem společnosti a nominovaným prokuristou společnosti s veškerými zákonem limitovanými pravomocemi a je kontrolována výhradně akcionáři společnosti ROCKFOIL ARTWORK CO., LTD.